Філософи

0

Підготував студент групи РПЗ – 4 Федина Станіслав

1

Карл Маркс

Карл Маркс (1818-83) – німецький економіст, філософ і політичний мислитель, творець (поряд з Фрідріхом Енгельсом) марксизму.

Карл Маркс народився 5 травня 1818, в місті Трір (Німеччина) в сім’ї адвоката. У 1835-41 навчався на юридичному факультеті Боннського, потім Берлінського університету. З 1842 редактор демократичної «Рейнської газети». У 1843 переїхав до Парижа, де познайомився з представниками соціалістичного і демократичного руху в 1844 почалася дружба Маркса з Ф. Енгельсом. У 1845 Маркс переїхав до Брюсселя. У період революційних подій в Європі 1848-49 Карл Маркс активно брав участь у роботі міжнародної організації «Союз комуністів» і разом з Енгельсом написав її програму «Маніфест Комуністичної партії» (1848). У червні 1848 – травні 1849 Маркс і Енгельс видавали в Кельні «Нову Рейнську газету» (Маркс – головний редактор). Після поразки революції Маркс виїхав до Парижа, а в серпні 1849 переїхав до Лондона, де прожив до кінця життя.

 

Сократ

Сократ – античний мислитель, перший афінський філософ.

Сократ народився в Афінах у 470 р до н.е. Його батько, Софронікс, був каменотесом, а мати – повитухою. У свого батька Сократ навчився ремеслу скульптора.Сократ мало подорожував і майже ніколи не залишав Афін. Будучи молодим, він відвідав лише Дельфи, Коринф і острів Самос разом з філософом Архелаєм. Сократ брав участь у битвах при Потидеи в 432 р. До н.е. е. і Аміфіполе в 422 р. до н.е. е. Розповідають, що коли афіняни відступали, він ішов спиною вперед, обличчям до врагу.Сократ принципово не записував свої думки, вважаючи дійсною сферою існування істинного знання і мудрості живу бесіду з опонентами, живий діалог, полеміку.Дата смерті – 399 до н. е.

Фрідріх Ніцше

Народився Фрідріх Ніцше 15 жовтня 1844 поблизу Лейпцига. Навчання в біографії Ніцше проходило в гімназії, потім в університетах міст Лейпцига і Бонн. Ще в юнацтві захопився музикою, філологією. А після читання творів Шопенгауера, захопився філософією даної спрямованості.

Прекрасно закінчивши університет, почав викладати, а після став професором в університеті Базеля. Близько 10 років викладав класичну філологію. У зв’язку з погіршується здоров’ям, пішов з університету в 1879 році.

Наступні десять років провів у постійних переїздах. Незважаючи на це, десятиліття 1879 – 1889 виявилося найбільш продуктивним в біографії Ніцше, він створив головні свої твори. У 1889 році всі явніше стала проявлятися душевна хвороба. Він переселився до Німеччини, а в 1900 році помер.

Філософія Ніцше охоплює всілякі питання, але, тим не менш, не організована в систему. Незважаючи на захоплення теоріями Шопенгауера, в деяких моментах Ніцше критикує його. За всю біографію Фрідріх Ніцше створив безліч творів. У його творах можна виділити деяку міфологію (наприклад, походження людини, дуалізму).

Аристатель

Батьки Аристотеля померли, коли йому було всього 15 років. Перша освіта в біографії Аристотеля дав йому опікун Проксен, який захопив Аристотеля читанням.

Вчення Аристотеля охопило всі доступні в той час науки. Він займався філософією, як сукупністю систем. Ідеї ​​Аристотеля охопили такі напрямки, як соціологія, політика, логіка, природознавство. Погляди Аристотеля мали значний вплив на майбутній розвиток цих наук.

Праці Аристотеля можна умовно розділити на три частини, як робив сам учений. До першої належить фізика, метафізика (теоретичні знання), до другої – етика, політика (практичні знання), до третьої – творчість (поетичні знання). Філософія Аристотеля включає розгляд онтології, гносеології, етики, політики.

Онтологічна теорія Аристотеля представляла фізику як науку, в якій рух виникає через відмінності сили й енергії тел. Також в біографії Аристотеля було дано визначення метафізики, яке базувалося на чотирьох поняттях: формі, матерії, причини, мети.

За все життя Аристотеля було написано вражаючу кількість праць, серед яких виділяються логічні, фізичні, біологічні, етичні трактати.

Конфуцій

Народився Конфуцій в містечку Цюйфу, в сім’ї військового зі збіднілого роду аристократів Кун. Мати його була наложницею, і після смерті батька Конфуція виховувала сина одна. Сім’я жила в бідності, і з раннього дитинства Конфуцій почав працювати і займався самоосвітою для того, щоб зайняти гідне місце в житті і не зганьбити свій знатний рід. Навчання давало свої результати, і незабаром він отримав роботу чиновника, завідувача коморою, а потім – худобою.

Однак, справжнє покликання Конфуція було в тому, щоб передавати свої знання і навчати інших людей. Так, у віці 22 років він став практикувати приватні уроки. Конфуцій старанно працював і незабаром став найзнаменитішим викладачем в Китаї. У приватній школі, відкритій ним, викладалися чотири дисципліни: література, мова, мораль і політика. А учнів брали туди, незважаючи на їх матеріальне становище і проісхожденіе.Вместе з викладанням, великий філософ також приділяв час кнігам.Смерть Конфуція наступила в 479 році до н. е. Його поховали на спеціальному цвинтарі, де передбачалося ховати його нащадків і близьких учнів.


Share.

Comments:

Leave A Reply

'